1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Ректор ЗУНУ

Крисоватий Андрій Ігорович, ректор Західноукраїнського національного університету, завідувач кафедри податків і фіскальної політики. Доктор економічних наук, професор. Стипендіат Кабінету Міністрів України 1996–2001рр.                                                                                                                         

У 1995 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Непрямі податки в Україні: теорія і практика», в 2006 році докторську – «Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики». Народився 23 грудня 1965 року в с. Кошляки Підволочиського району Тернопільської області. У 1989 році з відзнакою закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Ревізія і контроль» з присвоєнням кваліфікації економіста. Після закінчення ВНЗ з 1 серпня 1989 року працював в Тернопільському інституті народного господарства викладачем-стажистом, викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері, кафедри міжнародних валютно-фінансових відносин і податків, кафедри фінансів. На посаді завідувача кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету працює з лютого 2001 року. В науці досліджує проблеми правового регламентування та організаційного забезпечення формування і реалізації податкової політики держави. Є автором понад 90 наукових статей і методичних розробок обсягом 130 д.а. За останні роки опублікував 2 монографії, у співавторстві і одноосібно 13 навчальних посібників і підручників, основні з яких: «Бюджетна система України» (2000р.), «Податкові системи зарубіжних країн» (2001р.), «Податкова система України (збірник законодавчих актів)» (2002р.), «Податки і фіскальна політика» (2003р.), «Податкова система» (2004р.), «Податковий менеджмент» (2004р.), «Система оподаткування та її інформаційне забезпечення» (2005р.), «Податкова система України» (2006р.).


Найважливіші праці:

 • Оподаткування і ринок: умови і можливості поєднання. – Тернопіль: видавництво Карпюка, 2000. – 314 с.;
 • Теоретичні домінанти і практика реалізації податкової політики в Україні. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 375 с.;
 • Глобалізація податкової політики в контексті економічної інтеграції України в європейський простір. Міжнародна наукова конференція «Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: глобалізація і нова економіка – наслідки для Європи і України». – Ялта-Форос, 2002. – с.31–43.
 • Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії // Фінанси України. – 2003. – №2. – с.4–11;
 • Концептуальні засади податкової політики. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Вип..12.– Тернопіль, 2004. – C.87–95.;
 • Гармонізація оподаткування в парадигмі загальнодержавних інтересів // Фінанси України. – №2 – 2004. – C.26–31.;
 • Окремі аспекти непрямого оподаткування: проблеми та можливості удосконалення. Галицький економічний вісник. – №1. – 2004. – С. 78–83;
 • Діалектика трансформації податкової політики України в контексті європейської інтеграції. Журнал європейської економіки. Т.4 (№2). – С. 185–202.;
 • Концептуалізація теоретичних підвалин оподаткування. Світ фінансів. Вип.1, 2005р. – С.50–64.;
 • Фінансові школи та логос теорії оподаткування. Світ фінансів. Вип. 3–4 (4–5), 2005. – С. 53–68.;
 • Моніторинг практики реалізації податкової політики. Вісник ТДЕУ. – № 2. – 2006.