1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Спеціальності

  На філії здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення» та «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика») заочної форми навчання. Найбільш здібні до наукової роботи студенти продовжують навчання за магістерськими програмами зі спеціальностей «Бізнес інформатика» та «Інженерія програмного забезпечення».

   Для напряму підготовки "Економічна кібернетика" випусковою є кафедра економічної кібернетики та інформатики, а для напряму підготовки "Програмна інженерія" - кафедра комп'ютерних наук ЗУНУ

 

ЕКОНОМІКА

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітня програма – «Економічна кібернетика»

 

Навчання за даною спецільністю передбачає оволодіння сучасними комп’ютерними інформаційними технологіями, навиками проектування інформаційних систем для бізнесу, програмування та використання інформаційних систем для вирішення економічних задач.

Студенти спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" у процесі навчання роблять акцент на поглиблене вивчення сучасних технологій розробки програмного забезпечення, з використанням при цьому сучасних інструментальних середовищ та декількох мов програмування.

Фахівці з економічної кібернетики розв’язують економічні задачі з допомогою комп’ютерних інформаційних засобів та (або) математичного моделювання. Задачі економічної кібернетики це – економічне управління, автоматизація економічної й виробничої діяльності з допомогою комп’ютерних технологій й програмування, державне регулювання економіки.

Фахівці з інженерія програмного забезпечення діють в сфері: дослідження, проектування, розробки, тестування та супроводження програмного забезпечення з урахуванням вимог щодо його ефективності, надійності, своєчасності та низької вартості, скрізь де є необхідність застосування комп'ютерних технологій.

Студенти під час навчання отримують знання необхідні для: інформаційно-аналітичної підтримки бізнес-процесів; розроблення проектів інформаційних систем; розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації; впровадження проекту інформаційної системи/програмного комплексу на конкретному об’єкті; супроводу системи чи програмного комплексу; навчання користувачів інформаційної системи чи програмного комплексу; навчання учнів середніх освітніх закладів інформатики та економічних дисциплін; досліджень у сфері інформатизації; проектування технологічного процесу збирання, оброблення, збереження та передавання інформації; експлуатації інформаційних систем; інформаційного обслуговування працівників організацій та органів державної влади.

Студенти під час навчання отримують знання необхідні для проектування та розробки програмного забезпечення: з формальних методів створення ПЗ; мов програмування та алгоритмізації; технологій програмування; операційних систем та архітектури ЕОМ; розробки розподілених систем та базових конструкцій паралелізму; баз даних та мережевих технологій; засобів проектування графічних та Web-інтерфейсів; дискретної математики та інженерних основ програмного забезпечення; методів моделювання та аналізу ПЗ; методів та стратегій проектування ПЗ; моделей життєвих циклів програм. Значна увага приділяється отриманню знань: в сфері верифікації, атестації та забезпечення якості програмного забезпечення; по управлінню програм-ними проектами.

Перспективи працевлаштування: банки, фінансові та страхові компанії, консалтингові фірми, державні установи, підприємства та організації, де є потреба в економістах-аналітиках з практичними навиками роботи з комп’ютерними інформаційними системами.

Перспективи працевлаштування: ІТ- компанії, банки, державні установи, вищі навчальні заклади, дослідницькі центри, підприємства та організації, де є потреба розробки та супроводження програмного забезпечення.

Наші випускники працюють на посадах: інженер-програміст; керівник ІТ-підприємства, консалтингової фірми; адміністратор комп’ютерних систем і баз да-них; аналітик інформаційних систем; інженер з інформаційних систем і програмного забезпечення; економіст-аналітик; радник з питань інформатизації; менеджер проектів інформатизації; викладач навчального закладу.

Наші випускники працюють на посадах: програміст, тестувальник програмного забезпечення, керівник ІТ-підприємства, архітектор програмних систем, аналітик, менеджер програмних проектів, інженер з якості програмних продуктів, WEB-дизайнер, викладач навчального закладу.