1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Державна атестація

   Державна атестацiя студента здiйснюється державною екзаменацiйною комiсiею пiсля завершення навчання на певному освiтньому (квалiфiкацiйному) рiвнi або його етапi з метою встановлення фактичної вiдповiдностi рiвня освiтньої (квалiфiкацiйної) пiдготовки вимогам освiтньої (квалiфiкацiйної) характеристики.

   Державна екзаменаційна комiсiя перевiряє науково-теоретичну та практичну пiдготовку випускнакiв, вирiшує питання про присвоєння їм вiдповiдного освiтнього рiвня, видання державного документа про освiту.

   У державних екзаменаційних комiсiях студенти, якi закiнчують навчальний заклад, складають державнi екзамени та захищають квалiфiкацiйнi дипломнi роботи. До складання державних екзаменiв та до захисту дипломних робiт допускаються студенти, якi виконали всi вимоги навчального плану.