1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Сьогодення Університету

Image 6 Здобутки та історія ЗУНУ.

Image 1 Західноукраїнський національний університет – один із провідних вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації. Заснований у 1966 році, коли в Тернополі було відкрито відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства. З часом відділення переросло у факультет (1967 рік), згодом – у Фінансово-економічний інститут (1971 рік), Інститут народного господарства (1989 рік), Академію народного господарства (1994 рік). 30 березня 2005 року навчальний заклад став університетом, якому 29 вересня 2006 року Указом Президента України присвоєно статус національного. Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.08.2020 р. № 1077 перейменовано Тернопільський національний економічний університет у Західноукраїнський національний університет, який є багатогалузевим та класичним університетом.

Сьогодні ЗУНУ — це багатогалузевий навчальний науковий комплекс, який об’єднує 14 факультетів (фінансів, банківського бізнесу, аграрної економіки і менеджменту, міжнародного бізнесу та менеджменту, економіки і управління, обліку і аудиту, комп’ютерних інформаційних технологій, Українсько-нідерландський факультет економіки та менеджменту, Українсько-німецький економічний факультет, юридичний, факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки, Нововолинський факультет, Самбірський факультет прикладного програмного забезпечення, Калуський факультет) і 3 інститути, що готують фахівців за 18 напрямами, 22 спеціальностями, 65 кафедр, навчально-консультаційні центри. Загалом, різними формами навчання в університеті охоплено понад 16 тисяч студентів.

Image 3  Професорсько-викладацький колектив ЗУНУ налічує 63 доктори наук, професори, 560 кандидатів наук, доцентів, 5 заслужених працівників народної освіти України, 5 заслужених діячів науки і техніки України, 8 відмінників освіти України; 46 викладачів є дійсними членами, 26 – членами-кореспондентами галузевих академій наук України, 3 заслужених винахідники України, 4 заслужених працівники освіти України, 1 заслужений економіст України, 1 заслужегий працівник сільського господарства, 1 заслужений майстер спорту України, 2 заслужених тренери України, 1 заслужений працівник культури України, 1 заслужений працівник фізкультури і спорту, 12 майстрів спорту України. Дві третини кафедр очолюють доктори наук, діє 9 наукових шкіл. Науковці університету своїми вагомими професійними здобутками, досягненнями та відкриттями формують позитивний імідж вищого навчального закладу. Щорічно професорсько-викладацький колектив видає понад 2000 наукових праць, у т. ч. більше 50 монографій і підручників.

Image 3  В університеті функціонують докторантура з 4-х та аспірантура з 16-ти спеціальностей, діють 3 спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій та 2 спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських дисертацій. Щорічно проводяться міжнародні конференції та семінари, на яких вчені працюють над розв’язанням актуальних проблем сьогодення у сфері економіки. Наукові колективи університету активно долучаються до вирішення проблем інституційних перетворень та удосконалення інституційної бази управління; розробки методологій фінансово-кредитного механізму; прогнозування та моделювання економічних процесів на мікро- і макрорівнях, розробки національної системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; удосконалення економічного механізму підвищення ефективності виробництва в агропромисловому комплексі при різних формах власності, перспективних інформаційних технологій, систем зв’язку і створення загальнодоступних баз даних і знань на основі сучасних систем і засобів обчислювальної техніки, економічної інтеграції України в Європейський Союз, наукового проектування інноваційних та економічних систем національної освіти. Результати наукових досліджень щорічно широко представляються у наукових публікаціях в фахових журналах, на конференціях, семінарах і виставках.

Image 4  ЗУНУ — єдиний український нестоличний вищий навчальний заклад, який має свою філію закордоном — у Єревані, столиці Вірменії, де навчаються понад 500 студентів українського походження. Вона створена шість років тому, але вже успішно конкурує на кавказькому ринку освітніх послуг з університетами США, Франції, Росії. Територіально віддалені навчальні підрозділи ЗУНУ діють також у Вінниці, Івано-Франківську, Луцьку, Калуші (Івано-Франківська обл.), Кам’янці-Подільському (Хмельницька обл.), Нововолинську (Волинська обл.), Самборі (Львівська обл.), Сваляві (Закарпатська обл.), Чорткові (Тернопільська обл.), Форосі (Крим). Вступивши в європейський освітянський простір, ми з гордістю ділимося із світовою спільнотою здобутками професорів та випускників ЗУНУ. Наукові дослідження, численні праці та розвідки вчених-економістів слугують могутнім чинником у підготовці молодої генерації національної науки, конкурентоспроможної в умовах глобалізованого світу.

Image 5   Свідченням значного потенціалу в підготовці кадрів та міжнародного визнання високого науково-педагогічного рівня діяльності Західноукраїнського національного університету є його тісна співпраця з провідними навчальними закладами Канади, США, Великобританії, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Болгарії, Франції, Нідерландів, Данії, Греції, Китаю, Словаччини, Італії, Іспанії, Ірландії, Російської Федерації, Швейцарії, Австрії, Білорусі та інших країн. Професори і викладачі університету разом з іноземними партнерами першими в Україні розпочали наукові дослідження з проблем економічної інтеграції нашої держави в ЄС. З жовтня 2007 року у ТНЕУ функціонує Інформаційний центр ЄС.

Image 5  Важливим аспектом світового визнання навчального закладу стало членство ряду науковців університету в Європейській асоціації міжнародної освіти (м. Амстердам, Нідерланди, 1999). Партнерами ЗУНУ у цій асоціації є Велика Британія, Польща, Болгарія, Франція, США, Канада, Китай, Греція. Вищий навчальний заклад бере участь у Спільних європейських проектах разом з університетами Франкфурта-на-Майні (Німеччина), Роттердама (Нідерланди), Ліона (Франція), La Zapienza (Рим) Mak Gill (Канада) й іншими вищими навчальними закладами. У 2007 році ЗУНУ вступив до Європейської Асоціації Університетів. 19 вересня 2008 року вищий навчальний заклад приєднався до Великої Хартії Університетів. Він одним із перших в Україні взяв участь в експерименті з впровадження у навчальний процес основних принципів Болонської декларації. В університеті добре адаптована кредитно-модульна система організації навчального процесу, на WEB сторінці сформовані інформаційні пакети факультетів та спеціальностей, впорядковані і введені індивідуальні та робочі навчальні плани. 

Image 5 У березні 2009 року у вищому навчальному закладі перебували експерти з Європейської Асоціації Університетів – досвідчені керівники і адміністратори, які мають широкий міжнародний досвід в оцінці діяльності університетів. Серед них – ректори вищих навчальних закладів Швеції, Фінляндії, Великобританії, Швейцарії. Членство ЗУНУ у міжнародних організаціях – це ознака того, що Європа позитивно сприймає досягнення нашого університету і визнає його як гідного партнера. Щороку майже 100 студентів ЗУНУ проходять короткотермінове навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Молоді люди набувають досвіду в Оргуській Школі Бізнесу (Данія), Університеті прикладних наук м. Відня (Австрія), у Познанській економічній академії та Академії економічній ім. Оскара Ланге (Республіка Польща), у Школі міжнародного бізнесу м. Йонкопінг (Швеція), Інституті міжнародної торгівлі м. Дюнкерк (Франція).

Image 5 Велику увагу в університеті приділяють фізичній культурі та спорту. У ЗУНУ навчається 3 заслужених майстри спорту України, 17 майстрів міжнародного класу України та понад 100 майстрів спорту України. Гордість університету – Роман Гонтюк, срібний призер ХХVIII Олімпійських ігор та бронзовий призер ХХIХ Олімпійських ігор із дзюдо. У 2007 році проходила VIII літня Універсіада України, в якій брали участь 216 навчальних закладів. У загальнокомандній першості ЗУНУ виборов II місце серед усіх вищих навчальних закладів та I місце серед вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Вперше в історії України навчальний заклад, який не є профільним, увійшов у трійку найкращих. Збірними командами університету з 21 виду спорту було завойовано 21 золоту медаль, 20 срібних медалей, 14 бронзових медалей.

 

Західноукраїнський національний університет посідає провідне місце в житті України і впевнено утримує цю позицію досі. Його випускники — це яскравий приклад високого духу вільнодумства і національної свідомості, творці нових наукових ідей, шкіл і напрямів, активні учасники суспільно-політичних рухів, демократичних процесів, що відбуваються в Україні.